Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisten tulkkauspalvelun järjestäminen kuuluu Kansaneläkelaitokselle (Kela).

Puhevammaisilla henkilöillä on lakisääteinen oikeus tulkkauspalveluun, kunhan olemassa on jokin toimiva keino kommunikointiin, jolla pystyy ilmaisemaan itseään.

Puhevammaisten tulkkia voi käyttää muun muassa opiskeluun, töihin, asioiden hoitamiseen, harrastuksiin, virkistäytymiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja matkustamiseen.

Tulkkauspalvelua on mahdollista saada vähintään 180 tuntia vuodessa. Tämän lisäksi Kelasta on mahdollista hakea lisätunteja tarpeen mukaan, jolloin Kela käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu on käyttäjälleen täysin maksutonta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta lomakkeet täyttämällä:
https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-hae-oikeutta

Lisätietoja saat Kelan toimistoista, sekä internet sivuilta:
http://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelut